Değerli konut vergisinde beyanname verme süresi 1 yıl ertelenirken vergi sisteminde de bazı değişiklikler yapıldı.

TBMM Genel  Kurulu’nda  İmar Kanunu’nda da değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne 5 yeni madde ilave edilmesiyle birlikte Değerli Konut Vergisi ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı.

Kabul edilen maddelere göre bu değişiklikler şöyle:

  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.
  • Değerli konut tanımına giren tek bir evi olanlar bu vergiyi ödemeyecek.
  • Değerli konut tanımına giren 1’den fazla konutu olanlar sadece değeri en düşük olan için değerli konut vergisi ödeyecek.
  • Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.
  • Değerli konut vergisi değeri 5 milyon lira ve üstü konutlar için alınacak.

Değerli konut vergisine girecek konutlar ve yeniden düzenlenen vergi oranları:

  • Değeri 5.000.000 ile 7.500.000 TL arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3
  • Değeri 7.500.001 ile 10.000.000 TL arasında olan konutlarda 7 milyon 500 liralık kısım için 7.500 TL, aşan kısım için binde 6
  • Değeri 10.000.001 TL ve üstü olan konutlarda 10 milyon liralık kısım için 22.500 TLaşan kısım için binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Beyanname 2021 yılında verilecek

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Tek meskeni olanlar muaf

TOKİ Başkanlığı’nın sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı bulunanların en düşük değerli taşınmazı Değerli Konut Vergisinden muaf olacak.

Ayrıca, paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Bina vergi değeri esas alınacak

Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerler dikkate alınmayacak.
Ayrıca değerli konut vergisine ilişkin hükümleri içeren Emlak Vergisi Kanunu’nun 43. maddesi yürürlükten kaldırıldı.